Zhuzhou Wedo kesiş gurallary CO., LTD
“WeDo Tool” awtoulag bölekleri, maşyn gurallary, galyplar, howa we beýleki pudaklar üçin tehniki çözgütleri üpjün etmäge bagyşlanan ýokary öndürijilikli CNC goýmalarynyň gözleg, önümçilik, satuw we tehniki hyzmatlaryny birleşdirýär. Önüm çyzgysy: agaç işläp bejermek üçin karbid, metal işlemek, magdançylyk, gurluşyk, galyp we ýöriteleşdirilen hyzmat hem kabul edilýär.
100% özboluşly karbid tozy we ajaýyp aşaga garşylyk we berklik.
Professional çip döwüjiniň dizaýny we ajaýyp kesiş öndürijiligini üpjün edýär.
Takyk ölçeg, ýokary takyklyk; Örän uzyn we yzygiderli guralyň ömri.
Custöriteleşdirilen goýmak dizaýny, örtük, bellik, gaplamak bar.
“WeDo Tool” HuNan welaýatynyň huzuzhou şäherinde ýerleşýär, kompaniýanyň başlangyç tapgyry gaty erginli çig mal öndürmek bolup, köp ýyllyk tejribe we hünärmen, dowamly gözleg we ösüş bilen, iki onýyllyk tejribesi bilen bilelikde 2014-nji ýylda esaslandyryldy. ösen desgalar we önümçilik liniýalary, kompaniýa müşderileriň kyn talaplaryny kanagatlandyrmaga çalyşýar.“WeDo Tool” awtoulag bölekleri, maşyn gurallary, galyplar, howa we beýleki pudaklar üçin tehniki çözgütleri üpjün etmäge bagyşlanan ýokary öndürijilikli CNC goýmalarynyň gözleg, önümçilik, satuw we tehniki hyzmatlaryny birleşdirýär. ...
has köp oka

Gowy hilÜÇÜNJI TARAP GÖRNÜŞINI kabul etmek

1850

Taslama tamamlandy

106

Kubok gowşuryldy

152

Tejribeli işçiler

Counter
Giriň
ALhli önümleri görüň
Iň soňky habarlar
07-04
2023

Oke rus müşderisi bilen hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdi

Oke rus müşderisi bilen hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdi
03-15
2023

“Wedo Cutting tools Co., Ltd.”

Wedo kesiş gurallarynyň bahar gezelenji
01-13
2023

Volfram karbidiniň indekslenip bilinýän görnüşleri T görnüşi

Volfram karbidiniň indekslenip bilinýän görnüşleri T görnüşi